Endorfina Studio

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Skąd dowidziałeś/aś się o naszym klubie?

Chcę wziąć udział w pierwszej lekcji próbnej (płatnej - 40 zł)

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane drugiego rodzica / opiekuna prawnego (opcjonalne)

pokaż
Oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję regulamin Fundacji Kultura w Ruchu wraz z Polityką Prywatności oraz nie wnoszę uwag do jego treści. Oświadczam, że odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów w Fundacji Kultura w Ruchu nie wpływa na moją decyzję o zakupie karnetu czy skorzystaniu z usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (RODO)
Oświadczam również, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Fundacji Kultura w Ruchu, a w momencie ich wystąpienia, jestem zobowiązany/na do konsultacji z lekarzem. Akceptuje fakt, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i w trakcie korzystania z klubu mogę doznać kontuzji, co potwierdzam akceptując regulamin zajęć.
Zgadzam się by moje dane były przetwarzane zgodnie z celami opisanymi w Regulaminie, w celu dostarczenia informacji przygotowanych specjalnie pode mnie oraz zgadzam się na możliwość indywidualnego kontaktu w celu realizacji zamówień. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w komunikacji marketingowej / na stronie klubowej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie mojej/go córki/syna z usług Fundacji Kultura w Ruchu i jestem świadoma/y wiążącego się z tą decyzją ryzyka. Deklaruje, że zdaje sobie sprawę z możliwości kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia podczas pobytu w Fundacji Kultura w Ruchu (lub w niedalekiej przyszłości od dziecka treningu), w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń, uwag instruktora, wykorzystania dowolnego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezachowania zasad bezpieczeństwa zapisanych w regulaminie, deklaruje, że nie będę rościł(a) praw do odszkodowania ani zadośćuczynienia zarówno w kierunku Fundacji Kultura w Ruchu, jak i trenera prowadzącego.

Informacja od Administratora Twoich danych:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kultura w Ruchu z siedzibą w Katowice (40-233 ) przy ul. ul Marcinkowskiego 2b/25. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.